SOUTĚŽ|Vyhrajte Sadu pomocníků Fridababy

Už se to blíží? Také se Vám honí hlavou, co všechno si rychle sbalit do porodnice? Pojďte si s námi zasoutěžit o Velkou sadu do porodnice od Frida Mom, kde máte pro sebe všechno pohromadě. 


SOUTĚŽ

O co soutěžíme?

  3 z Vás vyhrají Dárkovou sadu praktických pomocníků Fridababy


Jak se do soutěže na Instagramu zapojit?

Stačí, když nám v termínu 17. 6. 2022 – 22. 6. 2022 odpovíte na jednoduchou soutěžní otázku pod příspěvkem.

Budete sledovat profil Mudrlife.cz

Označíte jednoho svého kamaráda, kterého by mohla soutěž také zajímat.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší více než 18 let.

Tímto budete zařazeni do soutěže.


Soutěžní otázka:

Napište nám do komentáře, jak se jmenuje rektální rourka značky Fridababy?

Celá pravidla soutěže zde:

Soutěžní otázka: Jak se jmenuje rektální rourka značky Fridababy?

SOUTĚŽ: Vyhrajte Sadu pomocníků Fridababy

SOUTĚŽ probíhá v období od 17. 6. 2022 – 22. 6. 2022 (dále jen „soutěžní období“).
Vyhlášení výherců proběhne 23. 6. 2022 po 14.hodině.


Výhra bude výherci předána osobně nebo zaslána spediční službou pouze na území ČR na adresu,
kterou uvede v emailu do 3 dnů od zveřejnění výherců na Facebook stránce Mudrlife.cz.
Výherce je povinen převzít cenu, resp. umožnit předání v uvedené lhůtě. Řádně nepřevzaté
výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže Mother-Care-Centrum spol. s r.o.

Jestliže se zákazník zúčastní soutěže, může vyhrát jednu z následujících cen:

  • 3 z vás vyhraje Sadu pomocníků Fridababy

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší více než 18 let.
Organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, a příp. fotografie na firemní stránce Facebooku a na serveru www.mudrlife.cz.

Účastník soutěže dále dává Organizátorovi souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo a adresa, eventuálně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám Organizátora nebo jiných osob. Účastník soutěže rovněž dává souhlas s užitím telefonního čísla užitého při účasti v soutěži pro zasílání obchodních sdělení Organizátora
nebo jiných osob. Tyto souhlasy jsou poskytnuty na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn je kdykoli odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhra v soutěži není soudně vymahatelná. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv před i během trvání soutěže změnit, anebo upravit tato pravidla a podmínky soutěže, stejně jako právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit, anebo úplně zrušit, a to i bez uvedení důvodu a poskytnutí náhrady. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.
Facebook není pořadatelem, organizátorem, sponzorem ani partnerem soutěže a není s ní ani žádným jiným způsobem spojen.
Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

V Praze dne 17. 6. 2022
Mudrlife.cz