SOUTĚŽ|Vyhrajte knihu o těhotenství, porodu a dítěti

Gratulujeme výherkyni naší soutěže: janca_prg

Prosíme na email info@mudrlife.cz odešlete kontaktní adresu včetně telefonního čísla, na kterou odešleme výhru. Děkujeme.

Tým Mudrlife.cz 

V Praze dne 22. 10. 2021

 

V dnešní době elektronizace všechno čteme z obrazovky mobilu, tabletu nebo monitoru. Nechybí Vám vůně čerstvě vytištěné knihy a listování stránek?

Vědci nedávno přišli s tím, že zkoušejí definovat vůni knih jako součást kulturního dědictví. Zdá se Vám to přehnané?

Tištěné knihy lze na základě jejich vůně vnímat jako dřevité, zemité či přímo zakouřené. Zdaleka podle vědců už nejde pouze o obsah samotných knih, ale značnou roli hraje jejich vůně. Bohužel ani vůně neznamená všechno a čtečky knih a elektronické knihy jen tak nějaká vůně nevrátí zpět na svoji původní pozici. Výzkum, provedený na návštěvnících londýnské knihovny ukázal, že 14 % čtenářů vůni knihy vnímá jako neutrální, ale 70 % účastníků výzkumu ji vnímá jako příjemnou. Bude vůně tištěných knih pouze součástí muzeí?

Můžete s námi soutěžit o příjemnou vůni z Knihy předních českých odborníků z mnoha lékařských oborů, která srozumitelně a přehledně přináší ověřené informace o těhotenství, porodu a péči o dítě. 


SOUTĚŽ

O co soutěžíme?


Jak se do soutěže zapojit?

Stačí, když nám v termínu 15. 10. 2021 – 21. 10. 2021 odpovíte na jednoduchou soutěžní otázku pod tímto příspěvkem.

Budete sledovat profil Mudrlife.cz nebo Mudrlife.cz

Označíte jednoho svého kamaráda, kterého by mohla soutěž také zajímat.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší více než 18 let.

Tímto budete zařazeni do soutěže.


Soutěžní otázka:

Napište nám do komentáře, jaké jsou názvy jednotlivých dílů knihy prof. MUDr. Antonína Pařízka, CSc. a prof. MUDr. Tomáše Honzíka, Ph.D.?


Celá pravidla soutěže zde:

Soutěžní otázka: Jaké jsou názvy jednotlivých dílů knihy prof. MUDr. Antonína Pařízka, CSc. a prof. MUDr. Tomáše Honzíka, Ph.D.?

SOUTĚŽ: Vyhrajte knihu o těhotenství, porodu a dítěti
SOUTĚŽ probíhá v období od 15. 10. 2021 do 21. 10. 2021(dále jen „soutěžní období“).
Vyhlášení výherců proběhne 22. 10. 2021 po 14.hodině.


Výhra bude výherci předána osobně nebo zaslána spediční službou pouze na území ČR na adresu,
kterou uvede v emailu do 3 dnů od zveřejnění výherců na Facebook stránce Mudrlife.cz.
Výherce je povinen převzít cenu, resp. umožnit předání v uvedené lhůtě. Řádně nepřevzaté
výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže Mother-Care-Centrum spol. s r.o.

Jestliže se zákazník zúčastní soutěže, může vyhrát jednu z následujících cen:

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší více než 18 let.
Organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, a příp. fotografie na firemní stránce Facebooku a na serveru www.mudrlife.cz.

Účastník soutěže dále dává Organizátorovi souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo a adresa, eventuálně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám Organizátora nebo jiných osob. Účastník soutěže rovněž dává souhlas s užitím telefonního čísla užitého při účasti v soutěži pro zasílání obchodních sdělení Organizátora
nebo jiných osob. Tyto souhlasy jsou poskytnuty na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn je kdykoli odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhra v soutěži není soudně vymahatelná. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv před i během trvání soutěže změnit a nebo upravit tato pravidla a podmínky soutěže, stejně jako právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit a nebo úplně zrušit, a to i bez uvedení důvodu a poskytnutí náhrady. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.
Facebook není pořadatelem, organizátorem, sponzorem ani partnerem soutěže a není s ní ani žádným jiným způsobem spojen.
Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

V Praze dne 15. 10. 2021
Mudrlife.cz