SOUTĚŽ|Vyhrajte Odsávačku do nosu NoseFrida

Gratulujeme výherkyni naší soutěže: lenkaglozova

Prosíme na email info@mudrlife.cz odešlete kontaktní adresu včetně telefonního čísla, na kterou odešleme výhru. Děkujeme.

Tým Mudrlife.cz 

V Praze dne 24. 2. 2022

 

Co dělat s rýmou u miminka, když ještě neumí smrkat? U kojenců a batolat je nejjednodušší použít odsávačku do nosu. U nás si můžete zasoutěžit o chytrou a funkční odsávačku do nosu NoseFrida.


SOUTĚŽ

O co soutěžíme?

  1 z Vás vyhraje Odsávačku do nosu NoseFrida od frida baby


Jak se do soutěže na Instagramu zapojit?

Stačí, když nám v termínu 17. 2. 2022 – 23. 2. 2022 odpovíte na jednoduchou soutěžní otázku pod příspěvkem.

Budete sledovat profil Mudrlife.cz

Označíte jednoho svého kamaráda, kterého by mohla soutěž také zajímat.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší více než 18 let.

Tímto budete zařazeni do soutěže.


Soutěžní otázka:

Napište nám do komentáře, v jaké zemi se nosní odsávačka vyrábí?

Celá pravidla soutěže zde:

Soutěžní otázka: V jaké zemi se odsávačka vyrábí?

SOUTĚŽ: Vyhrajte Odsávačku do nosu NoseFrida

SOUTĚŽ probíhá v období od 17. 2. 2022 do 23. 2. 2022 (dále jen „soutěžní období“).
Vyhlášení výherců proběhne 24. 2. 2022 po 14.hodině.


Výhra bude výherci předána osobně nebo zaslána spediční službou pouze na území ČR na adresu,
kterou uvede v emailu do 3 dnů od zveřejnění výherců na Facebook stránce Mudrlife.cz.
Výherce je povinen převzít cenu, resp. umožnit předání v uvedené lhůtě. Řádně nepřevzaté
výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže Mother-Care-Centrum spol. s r.o.

Jestliže se zákazník zúčastní soutěže, může vyhrát jednu z následujících cen:

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší více než 18 let.
Organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, a příp. fotografie na firemní stránce Facebooku a na serveru www.mudrlife.cz.

Účastník soutěže dále dává Organizátorovi souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo a adresa, eventuálně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám Organizátora nebo jiných osob. Účastník soutěže rovněž dává souhlas s užitím telefonního čísla užitého při účasti v soutěži pro zasílání obchodních sdělení Organizátora
nebo jiných osob. Tyto souhlasy jsou poskytnuty na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn je kdykoli odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhra v soutěži není soudně vymahatelná. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv před i během trvání soutěže změnit, anebo upravit tato pravidla a podmínky soutěže, stejně jako právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit, anebo úplně zrušit, a to i bez uvedení důvodu a poskytnutí náhrady. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.
Facebook není pořadatelem, organizátorem, sponzorem ani partnerem soutěže a není s ní ani žádným jiným způsobem spojen.
Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

V Praze dne 17. 2. 2022
Mudrlife.cz